Mô hình nuôi cá chim vây vàng đạt năng suất cao

Mô hình nuôi cá chim vây vàng tại gia đình anh Hoàng Văn Tùng ở xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá đã được trung tâm khuyến nông xây dựng.