Sản phẩm của chúng tôi

Sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhà nông, đám ứng yêu cầu bảo vệ môi trường

Hữu cơ

HỮU CƠ BIORICH-ST

Chắc hạt – Lớn trái – To củ - Tăng năng suất và chất lượng cây trồng...

HỮU CƠ BUMI

Chắc hạt – Lớn trái – To củ - Tăng năng suất và chất lượng cây trồng...

Hữu cơ - Vi sinh

PHÂN HỮU CƠ VI SINH - GROW

Bón lót và bón thúc cho các loại cây trồng

PHÂN HỮU CƠ VI SINH - BASIC

Bón lót cho các loại cây trồng

Hữu cơ - Đa lượng

HỮU CƠ - ĐA LƯỢNG BIOMI

Cải tạo đất – Giải độc phèn - Giảm tác hại mặn – Phân hủy rơm rạ - Giải độc hữu cơ...

HỮU CƠ - ĐA LƯỢNG BIOHOPE

Cải tạo đất – Giải độc phèn - Giảm tác hại mặn – Phân hủy rơm rạ - Giải độc hữu cơ...

HỮU CƠ - ĐA LƯỢNG BITOCO

Cải tạo đất – Giải độc phèn - Giảm tác hại mặn – Phân hủy rơm rạ - Giải độc hữu cơ...

Hữu cơ - Sinh học

HỮU CƠ – SINH HỌC BIOMASS

Sản phẩm phù hợp cho quy trình sản xuất: GAP, hữu cơ, xanh, sạch, an toàn

Hữu cơ - Khoáng

PHÂN HCK HITECH BIOWAY 6-5-5
(đậm đặc)

Bón Lót Và Bón Thúc Cho Các Loại Cây Trồng

PHÂN HCK BIOWAY -TIÊN NÔNG
(cao cấp)

Bón Lót Và Bón Thúc Cho Các Loại Cây Trồng

PHÂN HỮU CƠ BIOWAY-TIÊN NÔNG 2
(hiệu quả)

Bón Lót và Bón Thúc Các Loại Cây Trồng

Sản phẩm mới

HỮU CƠ – SINH HỌC BIOMASS

Sản phẩm phù hợp cho quy trình sản xuất: GAP, hữu cơ, xanh, sạch, an toàn