Sản phẩm của chúng tôi

Sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhà nông, đám ứng yêu cầu bảo vệ môi trường

Hữu cơ - Vi sinh

PHÂN HỮU CƠ VI SINH - GROW

Bón lót và bón thúc cho các loại cây trồng

PHÂN HỮU CƠ VI SINH - BASIC

Bón lót cho các loại cây trồng