Sản phẩm của chúng tôi

Sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhà nông, đám ứng yêu cầu bảo vệ môi trường

Hữu cơ - Đa lượng

HỮU CƠ - ĐA LƯỢNG BIOMI

Cải tạo đất – Giải độc phèn - Giảm tác hại mặn – Phân hủy rơm rạ - Giải độc hữu cơ...

HỮU CƠ - ĐA LƯỢNG BIOHOPE

Cải tạo đất – Giải độc phèn - Giảm tác hại mặn – Phân hủy rơm rạ - Giải độc hữu cơ...

HỮU CƠ - ĐA LƯỢNG BITOCO

Cải tạo đất – Giải độc phèn - Giảm tác hại mặn – Phân hủy rơm rạ - Giải độc hữu cơ...