Trồng chè hướng hữu cơ: Lợi ích nhân 3, lợi nhuận nhân 2

THÁI NGUYÊN-Nhiều hợp tác xã làm chè tại Thái Nguyên đã chuyển hình thức canh tác sang hướng hữu cơ từ nhiều năm nay, thành quả thu được lớn hơn mong đợi.