Trang trại hoa hòe hữu cơ đầu tiên trên đất Gia Lai

Chị Bùi Thị Vân Anh đã tiên phong phát triển trang trại hoa hòe theo hướng hữu cơ tại Gia Lai để tạo ra sản phẩm sạch phục vụ cho thị trường xuất khẩu.