Giá phân bón cao sẽ tiếp tục kéo dài sang 2023

Giá phân bón thế giới cao không những tiếp tục ảnh hưởng đến tỷ lệ sử dụng của nông dân mà còn tác động đến...