Nghệ thuật bón phân cho cam sành ngọt vị, vỏ mỏng

Vườn cam sành đang trong thời kỳ nuôi trái, bà con đang lo lắng chưa biết bón phân như thế nào để trái đẹp đồng đều, mọng nước thơm ngon?