Hạn chế bệnh đốm trắng cây thanh long

Đốm trắng là một bệnh mới xuất hiện cách nay khoảng 10 năm, nhưng đã lây lan rất nhanh ở vùng chuyên canh cây thanh long của các tỉnh phía Nam.