ĐBSCL: Lũ về, cá giống nước ngọt tăng giá mạnh

Tại ĐBSCL lũ đang về, nhu cầu nuôi cá trong ao, mương và ruộng lúa rất lớn, do đó giá các loại cá giống tăng cao