Chọn phân bón BIOWAY để dứa năng suất ngoài mong đợi!

Dứa (khóm) là loại cây ít bị sâu bệnh phá hại so với nhiều loại cây trồng khác. Đồng thời khả năng thích nghi khá rộng về đất đai,..