Chăn nuôi an toàn sinh học, biện pháp hàng đầu phòng chống dịch tả lợn

Để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại về dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) thì biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học có vai trò quyết định cho sự tồn tại của đàn l