BỆNH VÀNG LÁ CHÍN SỚM TẤN CÔNG LÚA CAO SẢN

Vàng lá chín sớm, loại dịch hại tưởng như đã bị lãng quên trên các giống lúa cao sản nay đột ngột bùng phát mạnh khiến nhà nông không kịp trở tay