Thủ tướng: Nông nghiệp của chúng ta không chỉ đủ ăn, có thể làm giàu được

Nhiều người, đặc biệt là các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, đều nói là nông nghiệp của chúng ta không chỉ đủ ăn, có thể làm giàu được. Đó chính là cơ