Nỗi khổ người dân – Gieo lúa gặt rạ

GẦN KÊNH CŨNG CHẾT - Xã Hành Nhân (Nghĩa Hành) đồng lúa Tế Điền đang đến thời kỳ trổ bông nhưng cây lại héo, lá cháy vàng.