Nhện gié - mối lo vụ lúa hè thu!

Nhện gié là đối tượng gây hại nặng trong vụ hè thu. Nhện gié gây hại trên bẹ lá, gân lá, như là xuất hiện các vết thâm tím như cạo gió.