Người đưa cách làm nông nghiệp hữu cơ ở 'trời Âu' về xứ Thanh

Được chứng kiến cách làm nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, tiết kiệm chi phí khi còn ở Cộng hòa Séc, chị Hoan đã quyết về quê lập nghiệp bằng...