Mô hình sản xuất vải hữu cơ - giải quyết nỗi lo về giá

Nhà nông chia sẻ kinh nghiệm sau khi sử dụng phân hữu cơ BIOWAY cho vải. Mọi năm, vườn vải được mùa cũng chỉ 5-6 tấn, nhưng năm nay chắc mẩm đạt 8-9 tấn.