5 điều bà con cần lưu ý để bắp cải mau lớn, cuộn chặt và nặng ký

Là loại rau chủ lực trồng trong vụ mùa hiện nay, bắp cải có khả năng chịu hạn tốt, dễ trồng. Bên cạnh những kĩ thuật chăm sóc để bắp cải thu về đạ