Xuất khẩu rau quả vẫn sẽ thuận lợi

Sau khi tiếp tục tăng mạnh trong quý I, XK rau quả trong tháng 5 bất ngờ giảm mạnh về mức tăng trưởng.