Lễ tiếp đón thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Lễ tiếp đón thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh và Cục trưởng cục trồng trọt Ông Nguyễn Hồng Sơn