LỄ KHAI TRƯƠNG CÔNG TY BIOWAY HITECH

Với công suất hiện có 50 tấn ngày và tiếp tục lắp đặt 100 tấn ngày và năng dần tổng công suất các phân xưởng đạt 200 tấn ngày. Đây là nhà máy sinh họ