HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG ĐBSCL NĂM 2016

Ngày 14/05/2016, Công ty Cổ phần Phân Bón Bioway Hitech trang trọng tổ chức Hội nghị khách hàng dành cho đại lý khu vực ĐBSCL.