Sớm có mô hình quản lý vận hành thủy lợi liên vùng ĐBSCL

Để phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất (SX) nông nghiệp, Chi cục Thủy lợi các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đề xuất cần sớm có m