Sản xuất rau an toàn công nghệ cao gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm

Sáng ngày 19/7, tại Tiền Giang diễn ra diễn đàn "Phát triển sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao (CNC) gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm" do Trung tâm Khuyến