Phú Yên: Có 7 doanh nghiệp đầu tư vốn, công nghệ vào trồng rừng

Đó là thông tin do ông Nguyễn Lý Nguyên, PGĐ Sở NN-PTNT Phú Yên cho biết tại hội thảo “Đổi mới công nghệ theo chuỗi để phát triển rừng trồng bền vững”