Ôm lấy mái nhà chung - sản xuất nông nghiệp hữu cơ!

Người nông dân toàn thế giới, trong đó có Việt Nam đã lựa chọn sản xuất Nông nghiệp hữu cơ là vì: