Nông dân sáng chế máy xới 7 công đất chỉ tốn 1 lít dầu

Anh Huỳnh Thanh Phương (Hai Khương) ở xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, An Giang đã sáng chế chiếc máy xới dây xích cải tiến giúp nông dân đẩy nhanh tiến độ cày