LÂM ĐỒNG: SƯƠNG MUỐI GÂY THIỆT HẠI GẦN 50 TỈ ĐỒNG

Đợt sương muối kéo dài trong 3 ngày làm 468ha cà phê, rau màu của người dân bị hư hỏng, thiệt hại gần 50 tỷ đồng