Kỹ thuật trồng & chăm sóc mít thái bằng phân hữu cơ!

Ở Việt Nam, mít được trồng rất phổ biến vì đây là loại cây có giá trị kinh tế cao thuộc nhóm cây ăn quả với kỹ thuật trồng và chăm sóc khá đơn giản