Giải pháp giữ môi trường cho chim và cá đồng bằng

Một đàn chim hàng triệu con vừa xuất hiện ở rừng tràm 37ha mới trồng 1 - 4 năm, trong trang trại lúa chất lượng cao và cây ăn trái kết hợp nuôi thủy sản r