Giá cá tra tăng mạnh cũng không khuyến khích người nuôi

Theo tin nông nghiệp đã đưa, xuất khẩu cá tra vào thị trường Mỹ bị đánh thuế chống bán phá giá cá tra quá cao.